(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Trần Văn Minh (TP. Hồ Chí Minh) đang thi công gói thầu “cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép” cho các tòa cao tầng cấp I thì tư vấn giám sát và ban quản lý dự án chủ đầu tư yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp I .

Qua tìm hiểu các Nghị định, Thông tư liên quan, ông Minh không thấy có nhắc đến lĩnh vực Công ty ông đang tham gia cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp I. Ông Minh hỏi, Công ty ông có phải cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên không? Nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 38, khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu an toàn chịu lực công trình thì không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn