(Chinhphu.vn) – Cử tri TP. Đà Nẵng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại chế độ ưu đãi đối với những người được huân, huy chương kháng chiến do đã từng tham gia, đóng góp cho cách mạng, bởi vì chế độ hiện nay thấp, chỉ dao động từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tháng, thấp hơn mức trợ cấp hộ nghèo là 1.300.000 đồng/tháng.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri TP Đà Nẵng như sau:

Hệ thống các chính sách an sinh xã hội hiện nay của nước ta được các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện trong một thời gian dài trên cơ sở tổng kết thực tiễn, căn cứ vào điều kiện cụ thể kinh tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ, đảm bảo hài hòa giữa các đối tượng thụ hưởng (người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,…).

Do vậy, việc so sánh chế độ trợ cấp hàng tháng của 2 đối tượng thuộc 2 chính sách riêng biệt là chưa thực sự hợp lý bởi bên cạnh chế độ trợ cấp hàng tháng, còn có nhiều chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với đối tượng người có công với cách mạng và ngược lại, đối tượng hộ nghèo cũng có những chính sách riêng phù hợp để hỗ trợ thoát nghèo.

Chinhphu.vn