(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Hiên được xã viên Hợp tác xã may Thống Nhất ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bà Vũ Thị Hiên, thường trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được xã viên Hợp tác xã may Thống Nhất ủy quyền có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất của hợp tác xã tại thành phố Chí Linh.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Hiên được xã viên Hợp tác xã may Thống Nhất ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6 năm 2020.

Chí Kiên