(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri tỉnh Bạc Liêu, hiện nay còn một số đối tượng người có công với cách mạng chưa được làm được chế độ vì hồ sơ, thủ tục rất phức tạp. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về thủ tục, hồ sơ để những người có công với cách mạng được hưởng chế độ, chính sách.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Bạc Liêu như sau:

Hồ sơ xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được thiết lập trên cơ sở điều kiện, tiêu chuẩn đã được pháp luật quy định. Vừa qua, đại bộ phận người có công với cách mạng đã được xác lập hồ sơ và giải quyết chính sách, số ít các trường hợp còn tồn đọng qua các thời kỳ đã được các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết.

Qua hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã xác nhận trên 2.000 liệt sĩ, trên 2.600 thương binh. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn và thẩm định, phấn đấu đến hết năm 2020 giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị cử tri để nghiên cứu trong quá trình tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, đơn giản về thủ tục hồ sơ, tăng cường công khai minh bạch nhưng vẫn phải đảm bảo tính chặt chẽ để ngăn ngừa tình trạng man khai hồ sơ, trục lợi chính sách.

Chinhphu.vn