(Chinhphu.vn) – Bộ Công an đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, trong đó quy định rõ về thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cơ sở kinh doanh vũ trường - Ảnh minh họa

Theo dự thảo, nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy là phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; tính mạng, sức khỏe và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Dự thảo nêu rõ về thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường độc lập cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên; trong nhà đa năng có khối tích từ 1.500 m3 trở lên hoặc bố trí từ tầng 3 trở lên trong nhà đa năng… phải được thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm theo quy định cụ thể như sau:

Phải bảo đảm có khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy với các công trình khác theo quy định của QCVN 06: /BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (sau đây viết gọn là QCVN 06). Khoảng cách từ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tới trường học không được nhỏ hơn 100 m.

Chiều cao lớn nhất cho phép của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường độc lập phụ thuộc vào bậc chịu lửa và được xác định tương ứng với nhóm các công trình công cộng, nhưng không vượt quá 16 tầng; không được bố trí quá tầng 16 khi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nằm trong nhà công năng theo quy chuẩn QCVN 06; cho phép bố trí trong tầng hầm 1 hoặc tầng bán hầm khi tổng diện tích kinh doanh không lớn hơn 300 m2 và có ít nhất 02 lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài nhà.

Số người lớn nhất trong một gian phòng, một tầng hoặc của ngôi nhà của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được tính toán với hệ số sàn là 1 m2/người.

Hệ thống báo cháy tự động bảo đảm theo quy định của TCVN 5738 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế, trong đó chuông, đèn báo cháy được bố trí đến từng gian phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà bảo đảm theo quy định của TCVN 3890 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có vị trí cách trụ nước chữa cháy thuộc hệ thống cấp nước của địa phương 100 m hoặc cách 150 m đối với sông, hồ, ao,... có bến lấy nước cho phương tiện chữa cháy thì không bắt buộc phải thiết kế hệ thống trụ cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

Dự thảo cũng nêu rõ, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL