(Chinhphu.vn) - Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Duy Hiếu (TPHCM), trong biểu mẫu dự thầu qua mạng của nhà thầu, khi kê khai bảng biểu:

- Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt: Nhà thầu bố trí ông Nguyễn Văn A là công nhân;

- Lý lịch chuyên môn: Ông Nguyễn Văn A là kỹ sư xây dựng, bố trí làm cán bộ kỹ thuật;

Hiện có 2 ý kiến trong tổ chuyên gia như sau:

Ý kiến thứ 1: Đây là lỗi sai sót nhỏ vì ông Nguyễn Văn A bản chất là kỹ sư xây dựng, không thể là công nhân;

Ý kiến thứ 2: Căn cứ Khoản 4 Điều 15 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, cho dù ông Nguyễn Văn A có là kỹ sư xây dựng thì trong gói thầu này, căn cứ vào Bảng đề xuất nhân sự, ông Nguyễn Văn A giữ vai trò là công nhân kỹ thuật. Như vậy nhà thầu đề xuất thiếu cán bộ kỹ thuật nên bị loại.

Ông Hiếu hỏi, trường hợp trên thì tổ chuyên gia đánh giá như thế nào là đúng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc đánh giá E-HSDT thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều này.

Chinhphu.vn