(Chinhphu.vn) - Công ty bà Phạm Ngọc Hân (TPHCM) đang trong quá trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Bà hỏi, công ty có được ký hợp đồng xây dựng nhận thầu không?

Trong trường hợp đã ký hợp đồng thực hiện công việc xây dựng nhưng chưa có chứng chỉ thì khi kiểm tra thanh tra công trình xây dựng đó, nhà thầu có bị vi phạm gì không? Chủ đầu tư công trình có bị ảnh hưởng gì không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thi công xây dựng.

Trường hợp tổ chức tham gia thi công xây dựng nhưng chưa có chứng chỉ năng lực thì tổ chức, chủ đầu tư đã vi phạm về điều kiện hoạt động xây dựng và lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây đựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Chinhphu.vn