(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Quang Minh (TPHCM) tham dự một gói thầu tư vấn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Khi gửi E-HSDT, ông thấy E-HSDT có vài chỗ chưa hoàn chỉnh. Ông Minh hỏi, chưa đến thời điểm đóng thầu thì ông có được rút lại E-HSDT để hoàn chỉnh và dự thầu lại được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.

Theo đó, việc rút E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn