(Chinhphu.vn) – Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau hoặc với người quản lý doanh nghiệp kinh doanh xổ số, bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Theo dự thảo, thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm Chủ tịch, một số Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Sở Tài chính và đại diện của các cơ quan: Công an, Thanh tra nhà nước, Sở Tư pháp và các cơ quan khác căn cứ vào thành phần tham gia Hội đồng giám sát xổ số tại địa phương;

c) Thành viên Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện các cơ quan: Sở Tài chính, Công an, Thanh tra nhà nước, Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là thành viên Hội đồng giám sát xổ số;

d) Thư ký Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Công ty xổ số kiến thiết.

Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau hoặc với người quản lý doanh nghiệp kinh doanh xổ số, bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số gồm: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng theo quy định; Giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng; giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi theo quy định; kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé xổ số giả…

Hội đồng giám sát xổ số có các quyền: Yêu cầu Công ty xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong trường hợp tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của các hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng; trong khi quay số mở thưởng bóng rơi ra khỏi lồng cầu hoặc bóng bị tắc nghẽn trong lồng cầu.

Đồng thời yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng; thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết theo các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh