(Chinhphu.vn) – Tại các Cục Thuế Đồng Nai, Long An, Bình Phước, số thu 11 tháng năm 2020 đã vượt dự toán được giao.

Đồng Nai: Thu nội địa vượt 5% dự toán

Theo Cục Thuế Đồng Nai, 11 tháng năm nay, đơn vị thu ngân sách nhà nước được 37.501 tỷ đồng, vượt 5% dự toán pháp lệnh và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 2.180 tỷ đồng, vượt 5% dự toán và tăng 9% (so với cùng kỳ); thu từ DNNN địa phương được 1.805 tỷ đồng, đạt 85% dự toán và giảm 15%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài được 11.437 tỷ đồng, đạt 95% dự toán và tăng 12%; thu từ khối DN tư nhân và hộ kinh doanh được 4.858 tỷ đồng, đạt 92% dự toán và tăng 10%...

Đại diện Cục Thuế Đồng Nai cho biết, nguyên nhân nguồn thu nội địa 11 tháng trên địa bàn Đồng Nai tăng mạnh chủ yếu do Cục Thuế Đồng Nai đã chủ động trong việc đôn đốc các DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sau quyết toán năm 2019 và quý I/2020 ngay trong quý I/2020, chủ động nắm bắt thông tin từ các đơn vị như: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu công nghiệp… kịp thời khai thác, thu nộp các nguồn thu từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn từ các DN và cá nhân.

Về triển khai công tác thu NSNN tháng cuối năm, Cục Thuế Đồng Nai cho biết, căn cứ theo tình hình thực tế và với quyết tâm của đơn vị, số thu NSNN cả năm nay ước thực hiện được khoảng 40.103 tỷ đồng, vượt 13% dự toán pháp lệnh và tăng 4% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Long An: Thu nội địa ‘về đích’ trước thời hạn

Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Long An cho thấy, đến ngày 30/11, đơn vị thu được 13.394 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 101,5% dự toán tỉnh giao, bằng 102,7% so với cùng kỳ thực hiện.

Đại diện Cục Thuế Long An cho biết, lũy kế 11 tháng năm 2020, trên địa bàn có 11/16 lĩnh vực, sắc thuế có số nộp ngân sách đạt và vượt bình quân dự toán. Trong đó, khu vực DNNN trung ương nộp đạt 95,1%; khu vực DNNN địa phương nộp đạt 98,3%; khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh nộp đạt 94,9%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 96,9%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 103,3%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 119,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 203,4%…

Đối với nhiệm vụ công tác thuế trong tháng nước rút, Cục Thuế Long An cho biết đã đặt mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2020 hoàn thành dự toán thu cân đối Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao. Theo đó, cục thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp công tác thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá; tập trung thu nợ thuế đảm bảo đến cuối năm tỷ lệ nợ không quá 5% trên tổng thu ngân sách.

Bình Phước: Thu 11 tháng toàn ngành đạt 126% dự toán Bộ Tài chính giao

Thông tin từ Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Phước, lũy kế 11 tháng toàn ngành thu được 7.642 tỷ đồng, đạt 126% dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, có 11/17 khoản thu đạt từ 91% trở lên so với dự toán tỉnh giao đã được điều chỉnh.

Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và lợi nhuận sau thuế thì 11 tháng thu được 4.711 tỷ đồng, đạt 103% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 91% dự toán tỉnh giao và bằng 107% so cùng kỳ.

Ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước cũng cho biết, tháng 12 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để đạt kết quả thu ngân sách ở mức cao nhất đơn vị đang tập trung cao độ, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý thuế, bám sát tình hình doanh nghiệp, hộ phát sinh mới kinh doanh. Cùng với đó, tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế để kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Khánh Linh