(Chinhphu.vn) - Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Thái Bình về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt tại các trạm thu phí còn chậm tiến độ nhằm đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống.

Dự án thu phí tự động không dừng (ETC) đến 31/12/2020 sẽ hoàn thành. Ảnh minh hoạ.
Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 về việc triển khai dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trong thời gian qua Bộ GTVT và các địa phương đã rất nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Cơ bản tất cả các trạm thu phí dịch vụ đường bộ trên toàn quốc đều đã và đang đồng loạt triển khai thực hiện thu phí điện tử không dừng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, hiện nay còn một số trạm thu phí do UBND TPHCM (trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh), tỉnh Đồng Nai (trạm thu phí ĐT768) và tỉnh Thái Bình (trạm thu phí QL39B) là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai còn chậm so với tiến độ yêu cầu.

Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như nhu cầu của xã hội, Bộ GTVT đề nghị UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí do địa phương là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt tại các trạm thu phí còn chậm tiến độ đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng.

“Các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp đến 31/12/2020, các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện tử không dừng, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg để xem xét thực hiện theo thẩm quyền”, công văn nêu.

Bộ GTVT phân công Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống thu phí điện tử không dừng do Bộ GTVT đang triển khai.

Được biết, các trạm thu phí tại địa phương đang có vướng mắc như sau: 1 trạm thu phí trên QL39B của tỉnh Thái Bình chưa triển khai do trạm thu phí này có doanh thu thấp (dưới 10% so với phương án tài chính), thu không đủ chi phí quản lý.

Hai trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) do là trạm thu phí để thực hiện công tác bảo trì không ảnh hưởng bởi Quyết định 19 nên chưa triển khai. Hiện, 2 trạm này mới thực hiện công tác thẩm định để phê duyệt hạng mục thu phí lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Còn 4 trạm thu phí trên đường tỉnh 768 của tỉnh Đồng Nai hiện chưa phê duyệt được hạng mục lắp đặt hệ thống và chưa lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng do chưa rõ thẩm quyền đơn vị thẩm định, phê duyệt hạng mục này.

Dự án thu phí tự động không dừng (ETC) do Bộ GTVT quản lý bao gồm 2 giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến thời điểm ngày hôm nay (16/12), tiến độ các trạm này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Còn lại 50 trạm thu phí do 16 địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (riêng Cà Mau có 4 trạm thu phí chỉ thu phương tiện thô sơ và nội bộ tỉnh nên kiến nghị không triển khai ETC).

Phan Trang