(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1786/QĐ-TTg công nhận huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đất Đỏ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Diện mạo tại các xã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến đường được mở rộng, khang trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, hệ thống kênh mương, thủy lợi, các công trình hệ thống điện trung, hạ thế liên xã được đầu tư đồng bộ, bảo đảm cấp nước, cấp điện an toàn, ổn định cho người dân tưới tiêu, sinh hoạt. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư các loại cây trồng có giá trị cao như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta; đầu tư cơ sở chế biến nông sản; sắm các thiết bị điện, điện tử phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Hệ thống các chợ cũng được đầu tư sửa chữa, xây dựng mới, góp phần tích cực trong việc tiêu thụ sản phẩm tại địa phương…

Theo đánh giá của huyện Đất Đỏ, trong các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, huyện đã triển khai đồng bộ các chính sách để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt phát triển diện tích trồng các loại cây chủ lực, cây đặc sản có hiệu quả kinh tế, phù hợp với quy hoạch nông nghiệp của huyện; khuyến khích liên kết sản xuất - tiêu thụ... Qua đó, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tại các xã đạt 56,03 triệu đồng/người/năm.

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhận được sự đóng góp, chung tay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, kinh tế phát triển theo hướng bền vững.

Mục tiêu huyện đang hướng tới là huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Vũ Phương Nh