(Chinhphu.vn) – Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Nhiều cán bộ lão thành, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới là những người đủ tâm, đủ tài để dẫn dắt đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ vừa qua đã làm tốt, nhiệm kỳ tới sẽ làm tốt hơn

Ông Đào Trọng Chương, nguyên Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: VGP/Minh Anh

Ông Đào Trọng Chương, thành viên Câu lạc bộ Thăng Long, nguyên Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, cho biết, hằng ngày theo dõi diễn biến Đại hội Đảng, đồng thời dành thời gian trao đổi với các cán bộ đã nghỉ hưu, lắng nghe những người mình tiếp xúc hằng ngày, mọi giới, mọi lứa tuổi, ông cảm nhận, mọi người đều rất quan tâm và kỳ vọng vào kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIII, tin tưởng Đại hội đưa ra được đường hướng đúng đắn, tầm nhìn xa và bầu ra những người có đức, có tài, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển.

“Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã bế mạc thành công và đã bầu ra được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi kỳ vọng, nhiệm kỳ vừa qua đã làm tốt, nhiệm kỳ tới sẽ làm tốt hơn vì Đại hội đã lựa chọn những ủy viên Trung ương theo đúng quy trình rất chặt chẽ, công minh”, ông Đào Trọng Chương nói.

Ông bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương mới là những người có đức, có tài, đặc biệt là những người phù hợp với thời đại mới, biết kế tục thành tích của thời kỳ trước và phát triển, giữ được bản sắc của dân tộc, hòa nhập với thời đại mới.

Nhận xét rằng vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu các địa phương, bộ, ngành thực hiện nhanh việc chuyển đổi số, hỗ trợ các chính sách để đẩy nhanh việc chuyển đổi số, ông Chương cho rằng đây là chìa khóa cho đột phá trong phát triển kinh tế mà chúng ta nhất định phải nắm giữ để đi tắt đón đầu, tiết kiệm nguồn lực và thời gian, tiến nhanh tới những mục tiêu đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra.

Bên cạnh đó, ông cũng mong thời gian tới, các nhà lãnh đạo đất nước sẽ khai thác tốt nguồn lực lớn là trí tuệ, tri thức từ kiều bào, từ những người cao tuổi, từ các trường đại học; chú trọng các chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, đầu tư cho giáo dục để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới, thời đại công nghệ.

Ông Chương cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề xây dựng Đảng: Phát triển kinh tế là yếu tố nền tảng quan trọng, công tác xây dựng Đảng là then chốt và bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia là nhiệm vụ chính trị quyết định, sống còn của toàn Đảng toàn dân và toàn quân.

Trong xây dựng Đảng, theo ông Chương, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng là công việc dài lâu, thường xuyên. “Lò lửa chống tham nhũng có còn tiếp tục “cháy” và công tác xây dựng Đảng vững mạnh để lãnh đạo đất nước tiến lên tùy thuộc vào lực lượng nòng cốt và ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, trong đó, những người lãnh đạo dẫn dắt nhân dân trong thời kỳ mới”, ông Đào Trọng Chương bày tỏ.

Lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài sẽ đưa đất nước đi lên

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: VGP/Minh Anh

PGS. TS. Phạm Ngọc Trung, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng: Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đánh giá rất toàn diện, chính xác và thuyết phục tình hình công tác của Đảng ta trong nhiệm kỳ XII của Đảng cũng như tình hình xây dựng Đảng.

Đặc biệt, theo PGS. Phạm Ngọc Trung, tại Đại hội lần này, công tác nhân sự, một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đã được thực hiện rất bài bản, đúng quy trình, minh bạch, công khai.

Với tầm nhìn xa và công tác nhân sự được làm một cách kỹ lưỡng, minh bạch cho nên Đại hội Đảng lần thứ XIII đã lựa chọn được bộ máy có phẩm chất chính trị, có chuyên môn cao, có năng lực, có nhiệt huyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có rất nhiều đồng chí là Giáo sư, PGS, Tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, đủ các lĩnh vực. Trình độ lý luận, chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin đều đã được đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Do đó, PGS. Phạm Ngọc Trung tin tưởng Đai hội Đảng lần này đã bầu ra một Ban Chấp hành mới và bộ máy lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài, sẽ đưa đất nước đi lên trong giai đoạn mới và thực hiện những mục tiêu đề ra.

PGS. Phạm Ngọc Trung bày tỏ mong muốn, để cho mỗi Ủy viên Trung ương Đảng cũng như các cán bộ lãnh đạo trong Ban Chấp hành Trung ương hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, tiếp tục được bồi dưỡng trên cương vị mới, thì công tác bồi dưỡng của Đảng cần được duy trì, đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ nhanh chóng tiếp thu phạm vi nội dung công việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Đi đôi với công tác sử dụng, bồi dưỡng, sắp xếp, cũng cần có kiểm tra thường xuyên để kịp thời khen thưởng những cán bộ làm tốt và nhắc nhở xử lý những người làm không tốt, tránh tình trạng để sai lầm kéo dài và cứ ngày càng mở rộng theo thời gian, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân cán bộ mà còn ảnh hưởng chung đến sự nghiệp của ngành, của địa phương.

Tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam

Ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) cho biết: Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến những định hướng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Có thể nói các văn kiện của Đại hội cũng như các tham luận liên quan đến vấn đề kinh tế tại Đại hội đã thể hiện sự quyết tâm đẩy mạnh nền kinh tế số, tận dụng thế mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đảng và Nhà nước Việt Nam khuyến khích áp dụng những công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, đổi mới sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro nhất định. 

Theo tôi, đây là một điểm mới rất quan trọng và phù hợp với tình hình hiện nay. Bởi trong giai đoạn tới, Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức ngày càng lớn, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh, chính trị khu vực… Việt Nam không thể đi từ từ được nữa mà phải làm nhiều thứ cùng một lúc và đi với tốc độ cao. Do đó, phải có bước đột phá, đối với nền kinh tế, đó là sự thông thoáng hơn, linh hoạt hơn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, và nhất là sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ.

Điều này sẽ tạo thuận lợi cả ở góc độ quản lý nhà nước lẫn góc độ doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân, có không gian được sáng tạo, thử cái mới và chấp nhận độ rủi ro nhất định.

Với góc độ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt các doanh nghiệp Hoa Kỳ, sẽ phát huy được lợi thế bởi điều này phù hợp với văn hóa kinh doanh của họ.

Tôi đánh giá cao việc Chính phủ đã nhấn mạnh quan điểm: “Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự”, qua đó đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư.

Về vấn đề nhân sự, tôi tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam sẽ có những quyết sách đúng đắn, vừa mang tính nhất quán vừa mang tính đột phá. Tôi nhận thấy những người tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương đa số ở độ tuổi thế hệ 7X, đã có kinh nghiệm “thực chiến” trong điều hành địa phương, bộ ngành và có những kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, việc phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong năm 2020 đã được thế giới ghi nhận. Thời điểm hiện nay, tôi đánh giá cao công tác truy vết và khống chế dịch, cũng như thông điệp rõ ràng của Chính phủ gửi tới người dân, doanh nghiệp. Đó là các hoạt động kinh tế vẫn phải diễn ra trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc an toàn về phòng chống dịch.

Hoàn toàn không có sự bất ngờ, đột ngột nào từ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, tôi chưa thấy các doanh nghiệp Hoa Kỳ phàn nàn về việc sản xuất hay kinh doanh của họ bị đình trệ bởi công tác chống dịch.

Tất cả những điều này đã gửi đi thông điệp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trong bối cảnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam được xem là một trong những địa điểm hấp dẫn.

Bộ máy lãnh đạo mang lại động lực phát triển rất lớn

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Thường trực Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ). Ảnh: VGP/Gia Huy

Là một tiếng nói từ khu vực tư nhân, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Thường trực Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ) bày tỏ vui mừng với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tin tưởng những nhân sự đã được Đại hội lựa chọn vào BCH cùng các nhân sự giữ vị trí trọng yếu trong Đảng nhiệm kỳ này.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy cho biết: “Theo quan sát của chúng tôi, các vị trí chủ chốt lần này hội tụ được những người vừa có tầm vừa có tâm, vừa có bề dày kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành các công việc quan trọng của đất nước, vừa có kiến thức liên quan tới hội nhập quốc tế rất sâu sắc, nhất là cùng chung đặc điểm ‘hành động quyết liệt’ và đặc biệt coi trọng tiếng nói và sự đóng góp của kinh tế tư nhân cho phát triển kinh tế đất nước. Đây chính là điều khu vực kinh tế tư nhân hết sức mong chờ".

Bên cạnh đó, các Ủy viên Trung ương Đảng có độ tuổi thuộc diện "trẻ" cũng rất nhiều. Doanh nghiệp cho rằng đây là cơ cấu hợp lý và sẽ mang lại động lực phát triển rất lớn thời gian tới.

Về phía khu vực tư nhân, mặc dù bối cảnh hiện tại đang rất thách thức bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng các doanh nghiệp vẫn luôn và sẽ nỗ lực hết sức mình "tìm cơ trong nguy" để duy trì hoạt động và vươn lên, thậm chí có những lĩnh vực tạo được đột phá lớn. Kinh tế tư nhân, với niềm tin mà Đảng đã trao, với những chủ trương lớn mà Đảng đã quyết sách, mở lối, đặc biệt lúc này có sự lãnh đạo của các nhân sự nhiệm kỳ mới, chắc chắn sẽ đóng góp hết sức mình để cùng phát triển, đưa đất nước mạnh mẽ đi lên.

Nhóm PV