(Chinhphu.vn) - Năm học 2020-2021, tính trung bình, số lớp có phòng học riêng của cả nước chiếm khoảng 98%, số còn lại là phòng học tạm, phòng học nhờ.

Ảnh minh họa
Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2020-2021, cả nước có hơn 8,7 triệu học sinh tiểu học, tăng 152.000 học sinh so với năm học 2019-2020. Tổng số lớp ở cấp tiểu học là 280.274 lớp, tăng hơn 4.300 lớp so với năm học 2019-2020.

Trong học kỳ I năm học 2020-2021, cả nước đã huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng, mở rộng mạng lưới trường, lớp và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc học tập của học sinh cấp tiểu học.

Tính trung bình, số lớp có phòng học riêng của cả nước chiếm khoảng 98%; trong đó tỉ lệ phòng học kiên cố đạt 79,5%, tỉ lệ phòng học bán kiên cố đạt 18,5%, số còn lại là phòng học tạm, phòng học nhờ…

Từ nay tới cuối năm học 2020-2021, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường nguồn lực để phát triển mạng lưới trường, lớp học.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu các đơn vị tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Đặc biệt, ngành giáo dục cần quan tâm đến việc xây dựng phòng học và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Nhật Nam