(Chinhphu.vn) – Ngày 23/2/2021, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 262/TB-TTCP về kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi (Phú Thọ) liên quan đến việc phân công công tác, giải quyết việc làm và chế độ chính sách đối với ông.
Thông báo số 262/TB-TTCP

Thông báo nêu rõ: Ông Nguyễn Ngọc Lợi là cán bộ đi B, được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ cử đi học. Kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc cho thấy các nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi là có cơ sở giải quyết.

Việc để xảy ra khiếu nại và việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi từ năm 1990 đến năm 2020 của một số cơ quan, tổ chức còn thiếu trách nhiệm, chưa chính xác, giải quyết không khách quan.

Cụ thể, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 03/YBT-QĐ ngày 3/1/1990 điều động ông Lợi về Sở Y tế Vĩnh Phú là chưa đúng với các quy định pháp luật, trái với nguyên tắc bố trí công việc ghi tại Công văn 400/TC ngày 3/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận cán bộ ở miền Nam ra.

Trường đã bàn giao không đầy đủ cho Sở Y tế Vĩnh Phú các tài liệu là bản gốc, bản chính, sao y bản chính liên quan đến quá trình học tập của ông Lợi, chỉ bàn giao một số tài liệu như tại Biên bản bàn giao ngày 13/8/1991 với Sở Y tế Vĩnh Phú nhưng những tài liệu này lại gây bất lợi cho ông Lợi về nhân thân và không có giá trị để ông Lợi nối tiếp biên chế Nhà nước từ Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy, nhiều tài liệu, hồ sơ có giá trị pháp lý để giải quyết chế độ cho ông Lợi vẫn đang lưu giữ tại Trường.

Những việc làm nêu trên đã gây ra hậu quả để ông Lợi không được phân công công tác theo quy định của Chính phủ, không thể xin được việc làm chính thức, không thực hiện được các thủ tục để được hưởng các quyền lợi liên quan: BHXH, BHYT, nhà đất, chế độ người có công với cách mạng, chế độ sinh hoạt phí và các quyền, lợi ích chính đáng khác theo quy định pháp luật.

Từ năm 1992 đến năm 2019, Hiệu trưởng Trường đã thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị của ông Lợi về việc xin khôi phục hồ sơ gốc để xin việc làm và hưởng các chế độ trong khi nhiều tài liệu, hồ sơ là bản chính, bản gốc, sao y bản chính có giá trị pháp lý liên quan đến ông Lợi vẫn đang được lưu giữ tại Trường.

Về phía Sở Y tế Vĩnh Phú, Sở đã làm thất lạc bộ hồ sơ mà Trường đã bàn giao tại Biên bản bàn giao ngày 13/8/1991 (hồ sơ này không đầy đủ để tiếp nhận và nối tiếp biên chế cho ông  Lợi).

Từ tháng 9/1991 đến cuối năm 2018, mặc dù đã biết ông Lợi, nguyên là cán bộ đi B, được cử đi học, đã có văn bản trả lời Trường và ông Lợi về việc trả hồ sơ của ông Lợi về Trường nhưng Sở Y tế Phú Thọ đã không giải quyết triệt để, không thông báo cụ thể để ông Lợi biết về danh mục các loại tài liệu đã nhận từ Trường để ông Lợi có cơ sở sớm phục hồi hồ sơ để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Lợi.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế cũng chưa làm hết trách nhiệm khi giải quyết vụ việc và kết luận thanh tra năm 1991 đối với các khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi.

Theo đó, đã áp dụng pháp luật không đúng, kết luận vụ việc không đủ căn cứ dẫn đến việc Trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không giải quyết hoặc giải quyết chưa chính xác, chưa khách quan các khiếu nại, kiến nghị tiếp sau đó của ông Lợi.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã giải quyết vụ việc khiếu nại, kiến nghị chưa chính xác, chưa khách quan. Năm 2018, Bộ chủ yếu căn cứ vào báo cáo không đúng thực tế của Trường để giải quyết đơn; năm 2020 mặc dù Sở Y tế Phú Thọ và Trường báo cáo về việc đã tìm lại được Quyết định 54/QĐ ngày 12/10/1977 của Uỷ ban Thống nhất của Chính phủ - là căn cứ quan trọng nhất xác định ông Lợi là cán bộ đi B, được Uỷ ban Thống nhất của Chính phủ cử đi học, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo lại không dựa vào căn cứ quan trọng này để Báo cáo Thủ tướng và đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Về thời điểm công nhận tốt nghiệp của ông Lợi: Mặc dù tại Quyết định số 03/YTB-QĐ ngày 3/1/1990 của Trường ghi: “Nay điều động Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi (Y6 K10) về nhận công tác tại Sở Y tế Vĩnh Phú”, nhưng ông Lợi chỉ được Trường công nhận tốt nghiệp năm 1988 - K15, tức là chậm 5 khóa.

Sau khi xem xét, Thanh tra Chính phủ nhận thấy ông Lợi đề nghị công nhận tốt nghiệp vào năm 1983 là có cơ sở. Việc xác định thời điểm tốt nghiệp của ông Lợi không đúng có phần lỗi của Trường (đã được Bộ Y tế có nhiều văn bản kết luận và chỉ đạo, Trường đã phải hủy các quyết định kỷ luật và đền bù thiệt hại cho ông Lợi).

Khôi phục các quyền lợi của ông Nguyễn Ngọc Lợi

Ngày 26/1/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 194/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với Báo cáo của Thanh tra Chính phủ như sau:

Đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 07/BC-TTCP ngày 11/1/2021.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các Bộ ngành có liên quan, UBND tỉnh Phú Thọ và Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Giao Thanh tra Chính phủ thông báo đến ông Nguyễn Ngọc Lợi kết quả kiểm tra, rà soát khiếu nại, kiến nghị.

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên khôi phục và bàn giao cho ông Lợi các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ có liên quan để ông Lợi thực hiện các thủ tục hưởng các chế độ chính sách theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đóng chế độ BHXH, BHYT và đền bù thiệt hại cho ông Lợi do bị mất thu nhập chính đáng từ năm được công nhận tốt nghiệp đến thời điểm nghỉ hưởng chế độ BHXH theo diễn biến mức lương ngạch bậc công chức, viên chức được quy định tại các Nghị định của Chính phủ theo từng giai đoạn và các thu nhập khác theo quy định pháp luật.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan xem xét hồ sơ để thực hiện và hướng dẫn ông Lợi thực hiện các thủ tục để được hưởng các chế độ chính sách theo quy định pháp luật: BHXH, BHYT, chế độ người có công với cách mạng.

Về việc xử lý trách nhiệm, theo Thanh tra Chính phủ, vụ việc khiếu nại của ông Lợi kéo dài nhiều năm (32 năm), liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với cán bộ đi B sau giải phóng miền Nam, việc thiếu trách nhiệm trong giải quyết, giải quyết chưa chính xác, chưa khách quan của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, danh dự, việc làm trong suốt thời gian dài của công dân, hơn nữa lại là cán bộ đi B, người phải được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước đã quy định. Trách nhiệm này thuộc Lãnh đạo và những cá nhân có liên quan tại Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế Phú Thọ và Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên qua các thời kỳ từ năm 1983 đến năm 2020.

Do vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm điểm và chỉ đạo Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Phú Thọ, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn