(Chinhphu.vn) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ I, các Sở Giao thông vận tải khu vực phía Bắc được giao quản lý quốc lộ khắc phục hạn chế trong công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại các Sở Giao thông vận tải khu vực phía Bắc có những chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm các tiêu chí tai nạn giao thông, các tuyến đường ngày càng êm thuận.

Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, chất lượng bảo dưỡng các tuyến đường quốc lộ của các Sở Giao thông vận tải còn khác nhau. Hiện còn một số Sở Giao thông vận tải làm chưa tốt công tác này. Bên cạnh đó, việc quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ chưa quyết liệt, triệt để.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông vận tải còn để tồn tại, hạn chế về công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên lập kế hoạch sớm khắc phục. Các Sở Giao thông vận tải còn lại tiếp tục tự kiểm tra, rà soát và triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tốt hơn.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Cục Quản lý đường bộ I tiếp tục phối hợp với các Sở Giao thông vận tải trên địa bàn quản lý và tổ chức kiểm tra công tác quản lý bảo dưỡng của các Sở Giao thông vận tải được ủy quyền quản lý trên địa bàn. Đơn vị nào thực hiện không đầy đủ, sẽ bị xem xét lại việc ủy quyền quản lý hoặc dự án sửa chữa đường bộ hàng năm.

TD