(Chinhphu.vn) – Ông Lương Công Đức (Phú Yên) hỏi, trường hợp công chức 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến năm thứ 3 lại được Giám đốc Sở Nội vụ ký điều động sang đơn vị khác công tác thì có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ công chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.

Chinhphu.vn