(Chinhphu.vn) – Ông Ngô Xuân Tôn (Quảng Ngãi) lái xe taxi và nhượng quyền chiếc xe của công ty nên hàng tháng ông phải đóng gốc, lãi ngân hàng cho công ty. Vừa qua, do ông có tiếp xúc gần với trường hợp F1 của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong quá trình chở khách nên phải thực hiện quy định về cách ly y tế.

Ông Tôn hỏi, hết thời gian cách ly ông có được hỗ trợ về khoản tiền đóng gốc và lãi nêu trên không? Ngân hàng có xem xét lại thời hạn trả gốc và lãi không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021) thì việc xem xét áp dụng các biện pháp hỗ trợ (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí) cho khách hàng bị ảnh hưởng do COVID – 19 thuộc thẩm quyền quyết định của tổ chức tín dụng trên cơ sở đề nghị của khách hàng; đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về khả năng trả nợ của khách hàng và quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Theo nội dung kiến nghị của ông Ngô Xuân Tôn, ông lái xe taxi và nhượng quyền chiếc xe của công ty nên hàng tháng phải đóng gốc, lãi ngân hàng cho công ty.

Do vậy, ông cần làm việc cụ thể với công ty và tổ chức tín dụng cho vay để được hướng dẫn, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Chinhphu.vn