(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra trong CAND, Cơ quan điều tra trong QĐND, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của CAND, QĐND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Ban hành kèm theo Thông tư có 300 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự, gồm: Các biểu mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; biểu mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; biểu mẫu sử dụng trong phân công điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; biểu mẫu sử dụng trong việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác...

Dự thảo nêu rõ việc sử dụng và quản lý biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự phải bảo đảm nguyên tắc chỉ sử dụng các biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự, các biểu mẫu phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích cho hoạt động điều tra hình sự. Việc ghi thông tin trong từng biểu mẫu bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra sử dụng linh hoạt bản mềm đối với những biểu mẫu cần phải thể hiện nhiều nội dung thông tin, không làm thay đổi, mất bố cục và nội dung biểu mẫu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.