(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trịnh Công Vấn (TP Hồ Chí Minh) đang lập dự toán cho gói thầu tư vấn. Ông Vấn hỏi khoản chi phí nộp thuế tính trước 6% theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có bao gồm chi phí lương chuyên gia tư vấn không?

Bộ Xây dựng đã giải đáp câu hỏi của ông Vấn như sau:

Theo điểm a khoản 2 phần Phụ lục Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì tiền lương chuyên gia bao gồm lương cơ bản, chi phí xã hội, phụ cấp tiền lương khác và được xác định theo mức tiền lương do Nhà nước công bố đối với trường hợp chưa xác định được tổ chức tư vấn cụ thể.

Tiền lương do Nhà nước công bố xác định theo Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước.

Do đó, khoản thu nhập chịu thuế tính trước không nằm trong chi phí lương chuyên gia và được tính bằng 6% của tổng chi phí chuyên gia, chi phí quản lý và chi phí khác.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc