In bài viết

100% cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang

(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo đó, 100% cử tri ủng hộ thành lập thị trấn này.

20/11/2019 15:12

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, để triển khai việc thành lập thị trấn Bình Phú theo quy định, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Cai Lậy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thị trấn Bình Phú đảm bảo các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 131 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP.

UBND huyện Cai Lậy đã chỉ đạo UBND xã Bình Phú tham mưu Đảng ủy xã tổ chức họp triển khai, quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ, đảng viên, công chức và các bí thư chi bộ, trưởng ấp với 141 người tham dự. Đồng thời, UBND xã Bình Phú đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, các bí thư chi bộ, trưởng ấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thành lập thị trấn Bình Phú để từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân tại địa phương. Kết quả, đã tổ chức được 11 cuộc tại 11 ấp với 715 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, UBND xã Bình Phú còn tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã và Trạm truyền thanh các ấp 2 lượt/ngày với tổng số 370 lượt.

Ngày 9/9/2019 đến hết ngày 9/10/2019, UBND xã Bình Phú tiến hành niêm yết danh sách cử tri. Việc lấy ý kiến cử tri được tiến hành từ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/10/2019. Việc tổng hợp ý kiến cử tri được tiến hành trong ngày 12/10/2019.

Kết quả 100% (11.361 cử tri) ủng hộ việc thành lập thị trấn Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tại đây.

Tuệ Văn