In bài viết

12 nhóm đối tượng người có công được chế độ ưu đãi

(Chinhphu.vn) - Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định 12 nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi. Mỗi đối tượng có điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận và chế độ ưu đãi khác nhau.

12/03/2018 07:02

Ông Trần Trung Lượng (tỉnh Bình Dương) chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị từ năm 1968, tháng 12/1975 phục viên. Tháng 8/1975 ông từ Quảng Trị về an dưỡng tại Đoàn 586 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thời gian này đơn vị tổ chức khám giám định sức khỏe, do ông về nhà và không biết nên khi phục viên không có giấy giám định sức khỏe.

Ông Lượng hỏi, ông có được coi là người có công không? Có được hưởng chính sách gì không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định 12 nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi. Mỗi đối tượng có điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận và chế độ ưu đãi khác nhau (ví dụ xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương; xác nhận bệnh binh đối với người bị bệnh…).

Do ông không đề cập một số thông tin như ông có bị thương, bị bệnh hay không, có được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến hay không, có lưu giữ được giấy tờ chứng minh tham gia chiến đấu ở chiến trường không… nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa đủ cơ sở để trả lời.

Chinhphu.vn