In bài viết

13 Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước vừa phê duyệt danh sách các ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

23/05/2012 08:03

Theo đó, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có 13 ủy viên bao gồm Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Ngoại giao và Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Quốc phòng); Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trước đó, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước đã được thành lập theo Quyết định số 67/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ trong 6 lĩnh vực sau: 1- Chiến lược, chính sách tài nguyên nước quốc gia. 2- Xét duyệt quy hoạch các lưu vực sông lớn. 3- Chuyển nước giữa các lưu vực sông lớn. 4- Các dự án về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Chính phủ quyết định; phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, lụt và các tác hại khác do nước gây ra. 5- Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng các nguồn nước quốc tế và giải quyết các tranh chấp phát sinh. 6- Giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước giữa các Bộ, ngành với nhau và giữa các Bộ, ngành với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội đồng có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh Hoài