In bài viết

14 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo của của công ty bà Hoàng Thị Ngọc Huyền (Bình Phước) là người Hàn Quốc, là thành viên góp vốn tại công ty, làm việc từ ngày 29/7/2020 - 29/7/2022, đăng ký kết hôn với người Việt Nam ngày 5/8/2022.

14/02/2023 07:02

Bà Huyền hỏi, lãnh đạo công ty bà có cần xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động hay không, hay chỉ cần làm báo cáo gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nếu lãnh đạo công ty thuộc 1 trong 14 trường hợp theo Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài.

Đề nghị công ty đối chiếu với điều kiện thực tế để thực hiện các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn