In bài viết

155 đại biểu trúng BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII

(Chinhphu.vn) - Đây là những đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ cả nước; phản ánh ý chí, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam.

10/03/2022 18:45
155 nữ đại biểu trúng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức tại Thủ đô Hà Nội

Tại phiên làm việc buổi chiều của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu tham gia thảo luận tại 5 trung tâm theo 5 chủ đề khác nhau: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; phụ nữ trong nền kinh tế số; vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ đạt được 5 năm qua; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời phân tích, làm rõ hơn những quan điểm đã được trình bày trong dự thảo các văn kiện trình đại hội. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Các đại biểu đã thẳng thắn nêu rõ những thực trạng, hạn chế và đề xuất những ý kiến, giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đề đạt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ ở cơ sở gửi gắm tới đại hội; mong đại hội đưa ra những nội dung gần gũi hơn với cuộc sống phụ nữ, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tham luận thảo luận tại 5 trung tâm đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tính trách nhiệm, tính sâu sắc, nhưng cũng rất thẳng thắn, thể hiện quyết tâm, khát vọng xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

155 nữ đại biểu trúng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII - Ảnh 2.

Tại đại hội đã bầu 155 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

Kết thúc các phiên thảo luận, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2022-2027). 

Đại hội đã nghe Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự và trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII. 

Đại hội đã thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII là 163 ủy viên nhằm tăng cường cơ cấu đại biểu khối bộ, ngành là những cơ quan tham mưu chiến lược cấp Trung ương; cơ cấu tuổi trẻ của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội; các hội quần chúng, chính trị-xã hội, đáp ứng sự phát triển của tổ chức hội.

Sau khi tiến hành đầy đủ và chặt chẽ theo đúng thủ tục, nguyên tắc, tại đại hội đã bầu 155 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. 

Đây là những phụ nữ đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết và tự nguyện hoạt động công tác Hội, tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ cả nước; thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam.

                                                                                                                                            Hải Liên