In bài viết

16 tỉnh “om vốn”, Bộ thúc tiến độ giải ngân

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đề nghị 16 địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn và đốc thúc tiến độ giải ngân vốn theo hướng dẫn của Bộ.

25/11/2014 20:15

Dẫn nguồn từ Bộ Tài chính, Báo Hải quan cho biết, hiện vẫn còn 16/59 địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2014 cho Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị 16 địa phương này khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn và đốc thúc tiến độ giải ngân vốn, theo hướng dẫn của Bộ.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện việc tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn trong nước) và vốn trái phiếu Chính phủ kể từ quý III/2014.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản thanh toán qua Kho bạc đến hết tháng 10/2014 ước đạt trên 117 nghìn tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch năm 2014. Vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, bằng 71,7% kế hoạch năm 2014. Địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với các tỉnh thành trong cả nước là: Đắc Lắc, Cần Thơ.

Để hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định, đẩy nhanh công tác đấu thầu, thi công công trình và nghiệm thu khối lượng thanh toán, chấn chỉnh công tác tạm ứng theo hợp đồng.

Mặt khác, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục công khai tình hình giải ngân của các bộ, ngành, địa phương để làm căn cứ cho các đơn vị này, đặc biệt đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp tìm biện pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2014.

PV