In bài viết

2 huyện của thành phố Hải Phòng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định công nhận 2 huyện của thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

12/07/2022 16:32
2 huyện của thành phố Hải Phòng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Diện mạo nông thôn mới đã khởi sắc rõ nét ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

Cụ thể, tại Quyết định 811/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại Quyết định 812/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện An Dương, huyện Lâm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn mới của huyện An Dương ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống của người dân ngày một nâng lên; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng 2,32 lần từ 25 triệu đồng/người/năm 2010 lên 58 triệu đồng/người/năm 2020. 

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được xây dựng vững mạnh. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, dân chủ ở cơ sở được phát huy, cả xã hội đã chung sức xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, an ninh trật tự đều đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 5.162 tỷ đồng. Huyện An Dương không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

* Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lâm Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực.

Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người ở Lâm Hà chỉ là 19,71 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Chí Kiên