In bài viết

2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Ngày 2/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định số 668/QĐ-TTg673/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

02/06/2022 17:21
2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Bình Tân và huyện Nho Quan tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, cùng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) và đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Nho Quan là huyện miền núi có nhiều khó khăn, nhưng sau gần 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Nho Quan, đến nay hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được tăng cường, hệ thống đường giao thông, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp; công sở, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được đầu tư đủ điều kiện cho làm việc, sinh hoạt văn hóa. Sản xuất có bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 51 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 1%. Chất lượng giáo dục, đào tạo luôn được duy trì và từng bước nâng cao. Hệ thống khám, chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được củng cố và tăng cường cả về vật chất và đội ngũ cán bộ y tế; vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay toàn huyện có 26/26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Vũ Phương Nhi