In bài viết

3 trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tài Thiện (Hà Nội) hỏi, việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm quy định như thế nào?

16/12/2021 09:20

Luật sư Trương Trung Nghĩa, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 10 và 11 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định hợp đồng bảo hiểm chấm dứt (huỷ bỏ) trong các trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị thu hồi; chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định; đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Tùy theo từng trường hợp chấm dứt, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và không phải hoàn lại hoặc hoàn lại một phần phí bảo hiểm.

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP cũng quy định cụ thể thời hạn, thủ tục, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thông báo, hoàn phí, bồi thường trong từng trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Chinhphu.vn