In bài viết

5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

22/05/2023 17:10
5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc - Ảnh 1.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương là một trong 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Cụ thể, 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, gồm:

1- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

2- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

3- Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

4- Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

5- Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

* Trước đó, ngày 26/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1127/QĐ-TTg chuyển 5 trường gồm: Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, Trường bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ GD&ĐT về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.