In bài viết

58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI

(Chinhphu.vn) - Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa được Ủy ban Bầu cử tỉnh này công bố, có 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

30/05/2016 12:24

Dưới đây là danh sách đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021:

Đơn vị bầu cử số 1  

 1. Dương Xuân Hòa

2. Nông Bích Thuận

3. Trịnh Minh Trường
(Đại đức Thích Bản Chung)

4. Trần Thị Phương Trinh

Đơn vị bầu cử số 2

1. Nguyễn Thanh Bình

2. Đào Đức Hoan

3. Vương Lê Hoàng

Đơn vị bầu cử số 3

1. Hoàng Thúy Duyên

2. Hoàng Văn Hoàn

3. Nguyễn Anh Dũng

4. Hướng Văn Độ

5. Triệu Văn Lạng

Đơn vị bầu cử số 4

1. Lương Trương Đạt

2. Hoàng Văn Nghiệm

3. Lê Thị Lan Anh

4. Trần Thị Sơn Thùy

Đơn vị bầu cử số 5

1. Dương Xuân Huyên

2. Nguyễn Đặng Ân

3. Nguyễn Công Trưởng

4. Hoàng Văn Tài

5. Giáp Thị Bắc

Đơn vị bầu cử số 6

1. Vũ Hồng Quang

2. Đoàn Thu Hà

3. Đường Thị Xuyến

4. Trần Hồng Nghĩa

Đơn vị bầu cử số 7

1. Vy Thế Hồng

2. Nông Văn Thảm

3. Hồ Phi Dũng

4. Bế Thị Hòa

Đơn vị bầu cử số 8

1. Phạm Quang Cường

2. Triệu Quang Huy

3. Nguyễn Hoàng Tùng

Đơn vị bầu cử số 9

1. Tô Hùng Khoa

2. Nguyễn Hồng Đức

3. Lê Thị Tú Anh

Đơn vị bầu cử số 10

1. Phạm Ngọc Thưởng

2. Hoàng Minh Trường

3. Nguyễn Thị Hồng Vân

Đơn vị bầu cử số 11

1. Vũ Văn Quang

2. Hồ Thị Lan Anh

3. Hoàng Thị Hiền

Đơn vị bầu cử số 12

1. Đoàn Thị Hậu

2. Đặng Thị Kiều Vân

3. Lý Việt Hưng

4. Ngô Văn Hùng
(Mè Văn Hùng)

Đơn vị bầu cử số 13

1. Hồ Tiến Thiệu

2. Nguyễn Văn Hương

3. Trần Thanh Nhàn

4. Vũ Thị Tuyến

Đơn vị bầu cử số 14

1. Lý Đức Thanh

2. Nguyễn Thị Hà

3. Hoàng Thị Kim Vân

Đơn vị bầu cử số 15

1. Hoàng Văn Cường

2. Đàm Văn Chính

3. Hà Thị Khánh Vân

Đơn vị bầu cử số 16

1. Nông Lương Chấn

2. Nguyễn La Thông

3. Lâm Xuân Tặng