In bài viết

Hỗ trợ DNNVV thích ứng và phục hồi trong bối cảnh mới

(Chinhphu.vn) - Trong gần 1 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Dự án USAID LinkSME đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Riêng về hỗ trợ kết nối DNNVV với doanh nghiệp (DN) đầu chuỗi, 64 đơn hàng được kết nối thành công với giá trị đạt gần 1,3 triệu USD.

08/12/2021 16:35

Hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới”. Ảnh: VGP

Ngày 8/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DNNVV (LinkSME), tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới”.

Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) cho biết, ba nội dung trọng tâm của Dự án là hỗ trợ DNNVV của Việt Nam kết nối với các DN đầu chuỗi cung ứng quốc tế, hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số và hỗ trợ tiếp cận tài chính của Dự án USAID LinkSME đều đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay.

Cụ thể, hơn 700 DN đã được đào tạo để nâng cấp kỹ thuật, quy trình sản xuất, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của các DN đầu chuỗi. Hơn 500 DNNVV được hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực tiếp cận tài chính và quản trị tài chính. Ước tính đến cuối tháng 12/2021 có 10 DN được hỗ trợ thành công các khoản vay mới và tái cấu trúc nợ với tổng giá trị 170 tỷ đồng, trong đó, tiếp cận vốn mới khoảng 120 tỷ đồng, tái cấu trúc nợ khoảng 50 tỷ đồng.

Liên quan đến chuyển đổi số, 100 DN đang được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu 1-1 để giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp khi chuyển đổi số. Ngoài ra, Dự án đã cùng Bộ KH&ĐT phát hành Cuốn sổ tay về chuyển đổi số, xây dựng khung đào tạo về chuyển đổi số theo hướng bền vững và các gói hỗ trợ chuyển đổi số theo từng giai đoạn phát triển của DN.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ các bài học hỗ trợ thành công trong kết nối kinh doanh, chuyển đổi số, tiếp cận tài chính, đồng thời, các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi, thảo luận về các thách thức và kỳ vọng được tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

Năm 2022, các hoạt động hỗ trợ DN của Bộ KH&ĐT và Dự án sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hỗ trợ kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV thông qua việc tài liệu hoá và nhân rộng mô hình hỗ trợ thành công trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là góp phần giúp DN có thể nắm bắt được xu hướng phát triển và chuyển dịch của thị trường trong nước và thế giới để có thể thích ứng, bền bỉ vượt qua khó khăn./.

Minh Ngọc