In bài viết

Agribank phản hồi kiến nghị của ông Trần Dành về khoản vay đóng tàu

(Chinhphu.vn) – Năm 2017, ông Trần Dành vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên-Huế để đóng tàu vỏ thép khai thác thủy hải sản.

25/03/2021 11:02

Năm 2018, ông Dành được miễn lãi và trong các năm 2019, 2020, ông đã trả nợ Ngân hàng mỗi năm hơn 500 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, ông chậm trả lãi. Ngân hàng đã khởi kiện và Tòa án ra quyết định thu hồi tàu của ông Dành.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Dành đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại việc thu hồi tài sản để ông có phương tiện tiếp tục khai thác thủy hải sản.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trả lời như sau:

Ông Trần Dành vay vốn đóng tàu vỏ thép nghề lưới vây khai thác thủy sản tại Agribank chi nhánh Thừa Thiên-Huế theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tại hợp đồng tín dụng ngày 22/8/2017; số tiền vay: 20.000.000.000 đồng; thời gian vay 16 năm; tài sản bảo đảm là tàu cá vỏ thép với công suất 826 mã lực và toàn bộ trang thiết bị trên tàu, giá trị 21.468.193.000 đồng, đã được thế chấp cho khoản vay.

Trong quá trình sử dụng tiền vay, ông Dành đã trả được một phần nợ theo cam kết đã ký tại hợp đồng tín dụng (gốc 1.080.000.000 đồng, lãi 208.961.050 đồng). Agirbank Chi nhánh Thừa Thiên-Huế đã thực hiện đúng cơ chế cho vay và kịp thời hỗ trợ lãi suất khoản vay theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, số tiền 1.400.000.000 đồng trong năm đầu tiên kể từ ngày giải ngân khoản vay.

Do khách hàng vay vốn vi phạm hợp đồng tín dụng, không trả nợ ngân hàng đúng hạn theo phân kỳ trả nợ đã xác lập, kể từ ngày 3/10/2019, khoản vay đã bị ngân hàng chuyển nợ quá hạn, nợ xấu. Đến nay ông Dành còn nợ Agribank Chi nhánh Thừa Thiên-Huế số tiền 19.338.762.740 đồng (trong đó dư nợ gốc 19.020.000.000 đồng, nợ lai là 318.762.740 đồng), nợ xấu nhóm 5.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh những nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Trần Dành cho thấy, Agribank - Chi nhánh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành liên quan để đôn đốc ông Trần Dành trả nợ khoản vay tại đúng quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Agribank.

Công tác tổ chức thu hồi nợ được thực hiện theo trình tự thời gian, căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban chỉ đạo cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tỉnh, huyện Phú Vang để triển khai các biện pháp thu hồi nợ phù hợp với thực tế thu nhập từ hoạt động đánh bắt cá của khách hàng.

Sau nhiều lần đôn đốc khách hàng trả nợ không được, Agribank - Chi nhánh Thừa Thiên-Huế khởi kiện lên Tòa án yêu cầu khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ, yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang thu giữ tài sản (tàu cá) để phát mãi thu hồi nợ là đúng theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về xử lý, thu hồi nợ xấu.

Do đó, đơn kiến nghị của ông Trần Dành về việc xem xét bàn giao lại tài sản thế chấp mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang đã thu giữ để phát mãi khoản vay đã chuyển nợ xấu là không có cơ sở để Agribank - Chi nhánh Thừa Thiên-Huế giải quyết.

Agribank đã triển khai cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tại 35 chi nhánh trên địa bàn 27/28 tỉnh ven biển để ngư dân đóng mới, nâng cấp 622 tàu với doanh số cho vay lũy kế là 5.899 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,8% tổng số tàu đóng mới nâng cấp theo chương trình cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của toàn ngành ngân hàng,

Qua rà soát thực trạng các khoản cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tại các chi nhánh, nhiều khoản vay khách hàng không trả được nợ do gặp rủi ro trong hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển, phải cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, khách hàng phải chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi chủ tàu không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, sự thay đổi chính sách bảo hiểm đối với tàu cá.

Một số khách hàng không có ý thức trả nợ ngân hàng, có tư tưởng ỷ lại vào chính sách của Nhà nước, không chuyển các nguồn thu về tài khoản tại ngân hàng theo cam kết tại hợp đồng tín dụng đã ký, nhiều khoản vay chuyển nợ xấu, việc thu hồi nợ xấu từ thu giữ tài sản thế chấp, phát mãi tài sản khó khăn, tài sản là con tàu bị suy giảm giá trị so với giá trị ban đầu nên khi bán sẽ không thu hồi đủ nợ, nhiều con tàu khó bán hoặc chuyển đổi chủ tàu.

Agribank đã có nhiều văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn