In bài viết

Ai được hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ?

(Chinhphu.vn) – Người ông của bà Nguyễn Thị Thu Hà có một con với người vợ đầu tiên. Sau khi người vợ này bỏ đi, ông lấy vợ khác (là bà nội của bà Hà). Bà nội của bà Hà đã nuôi người con của vợ đầu từ khi 4 tuổi cho đến khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, sau đó hy sinh.

06/05/2016 14:02

Hiện nay người vợ đầu của ông muốn thờ cúng liệt sĩ. Bà Hà hỏi, trong trường hợp này ai là người được hưởng trợ cấp liệt sĩ?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 14, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định, thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ) được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Trường hợp mẹ liệt sĩ còn sống thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, đồng thời bà nội của bà Hà nếu được xác nhận là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ thì cũng thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Về trợ cấp thờ cúng, liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng (như đã nêu ở trên) thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần.

Chinhphu.vn