In bài viết

An Giang: Đã nhận hồ sơ và hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thùy Linh

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh (An Giang) có 4 người là F1, cách ly y tế theo quyết định của UBND xã từ ngày 5/11/2021 đến ngày 19/11/2021. Hết thời gian cách ly, bà đến UBND làm hồ sơ hỗ trợ thì được trả lời, gia đình bà cách ly trước ngày 5/11/2021 nên không được hỗ trợ. Bà Linh hỏi, như vậy có đúng không?

10/02/2022 14:20

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau:

Qua trao đổi với UBND xã Phú Hội thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thùy Linh là đối tượng cách ly y tế F1 (cách ly tại nhà). Do cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu văn bản hướng dẫn bị nhầm nên đã trả lời cho người dân chưa đúng. 

Sau đó, UBND xã Phú Hội đã chỉ đạo cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn