In bài viết

An Giang phấn đấu khai thác thủy sản đạt 50.000 tấn/năm

(Chinhphu.vn) - Tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo mục tiêu khai thác thủy sản ổn định 40.000- 50.000 tấn/năm, tăng giá trị thủy sản khai thác.

14/08/2012 08:18

Ảnh minh họa

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề án Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang đến năm 2020. Theo đó, tiến hành khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên một cách hợp lý phù hợp với định hướng và khả năng cho phép.

Ngoài ra, đề án cũng quy định hạn chế tối đa các loại nghề khai thác mang tính hủy diệt (xung điện, lưới cước,...), hạn chế khai thác cá bố mẹ và cá di cư trong mùa sinh sản; sử dụng an toàn hệ sinh thái và môi trường nước mặt, chú ý đưa nước vào các vùng đê bao để phát triển các loài thủy sinh vật; khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong các thủy vực.

Đề án Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo mục tiêu khai thác thủy sản ổn định 40.000- 50.000 tấn/năm, tăng giá trị thủy sản khai thác.

Đến năm 2020, có 90% ngư dân (tương đương 37.000 lao động tham gia đánh bắt thủy sản) trên địa bàn tỉnh được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học...

Nguyễn Huỳnh