In bài viết

Bà Huỳnh Phương Loan đã được trả chế độ tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) - Bà Huỳnh Phương Loan là nhân viên văn thư tại trường Mẫu giáo Hoa Phượng, phường Hiệp Thành, tỉnh Hậu Giang. Ngày 19/4/2016, bà nhận quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy về việc giải quyết thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

17/04/2017 08:02

Tuy nhiên đến nay bà Loan vẫn chưa được hưởng các chế độ khi nghỉ việc. Bà Loan đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi nào bà được giải quyết chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP?

Về vấn đề này, UBND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 151/SNV-CCVC ngày 26/2/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc thông báo đối tượng được thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2015 và đợt 2/2016 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ngày 19/4/2016, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy có Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc giải quyết thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với bà Huỳnh Phương Loan, nhân viên văn thư, trường Mẫu giáo Hoa Phượng.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí chưa có nên đến ngày 24/1/2017, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang mới có Quyết định số 119/QĐ-STC về việc giao bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương cho UBND huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Hậu Giang năm 2017. Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Ngã Bảy đã chi trả tiền mặt cho bà Huỳnh Phương Loan (có ký tên người nhận tiền), số tiền 120.000.000 đồng ngày 24/1/2017.

Chinhphu.vn