In bài viết

Bà La Ngọc Ánh (An Giang) đã nhận đủ chế độ phụ cấp

(Chinhphu.vn) – Bà La Ngọc Ánh công tác tại Trường Tiểu học A Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang từ năm 1981 đến năm 1996. Từ năm 1996 đến năm 2013, bà công tác tại Trường Tiểu học A An Tức, huyện Tri Tôn.

01/12/2017 08:02

Trong thời gian công tác tại Trường Tiểu học A An Tức, bà đã được hưởng chế độ theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) từ ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, bà Ánh chỉ nhận số tiền được hưởng theo chế độ trong thời gian 4 năm 6 tháng, còn 6 tháng cuối năm 2010 bà chưa được nhận. Đến năm 2017, tất cả giáo viên Trường Tiểu học A An Tức đã được nhận tiền 6 tháng còn lại của năm 2010.

Bà đã liên hệ với công đoàn cơ sở và kế toán Trường Tiểu học A An Tức thì được trả lời: “bà đã nghỉ dạy thì không được hưởng nữa – do Trung ương quyết định”.

Bà Ánh hỏi, trường hợp của bà nghỉ dạy là do đến tuổi nghỉ hưu, vậy bà không nhận được khoản tiền nêu trên có đúng không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Trong thời gian công tác tại Trường Tiểu A An Tức, bà La Ngọc Ánh đã được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phạm vi áp dụng là các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).

Qua kiểm tra hồ sơ và các bảng lương còn lưu giữ tại Trường Tiểu học A An Tức, cho thấy bà La Ngọc Ánh đã nhận đầy đủ chế độ (phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi được chi trả hàng tháng theo lương) trong giai đoạn từ tháng 7/2006 đến 31/12/2010.

Do đó, nội dung bà La Ngọc Ánh phản ánh là bà chưa được nhận số tiền giải quyết chế độ chính trong thời gian 6 tháng cuối năm 2010 là không đúng thực tế.

Từ năm 2011 đến ngày 30/11/2013, căn cứ Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ, xã An Tức đã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, do đó tất cả các giáo viên của Trường Tiểu học A An Tức không còn hưởng chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Ngày 19/9/2013, theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2012-2015, ấp Ninh Thuận, xã An Tức, được công nhận là ấp đặc biệt khó khăn. Do cơ sở của Trường Tiểu học A An Tức đóng trên địa bàn ấp Ninh Thuận nên giáo viên công tác tại Trường Tiểu học A An Tức tiếp tục được hưởng chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP kể từ ngày 1/10/2013.

Tuy nhiên tại thời điểm này bà La Ngọc Ánh đã nghỉ hưu theo Quyết định số 35/QĐ-AAT ngày 30/5/2013 của Trường Tiểu học A An Tức, do đó bà La Ngọc Ánh không thuộc đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Chinhphu.vn