In bài viết

Bà Mỹ Trang được hoàn trả tiền BHXH đóng trùng

(Chinhphu.vn) – Bà Mỹ Trang (TPHCM) có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 17/7/2020. Trong tháng 7 bà có 11 ngày làm việc hưởng lương, 4 ngày nghỉ phép có hưởng lương nên công ty vẫn đóng BHXH cho bà. Tuy nhiên, bà Trang có công việc mới từ ngày 13/7/2020 và được công ty mới đóng BHXH.

11/08/2021 08:02

Bà Trang hỏi, bà phải làm hồ sơ gì để được hoàn trả lại số tiền BHXH đã đóng trùng? Đến cơ quan bảo hiểm làm trực tiếp được không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 85 và Khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này người lao động không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bà có thời gian làm việc tại công ty cũ 11 ngày trong tháng 7/2020 và làm việc tại công ty mới từ ngày 13/7/2020 và cả 2 công ty đều đã đóng BHXH tháng 7/2020 đối với bà thì bà đề nghị công ty cũ báo giảm, dừng tham gia từ tháng 7/2020 để cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng trùng tháng 7/2020 đối với bà theo hướng dẫn tại Công văn số 25/LĐTBXH-BHXH ngày 5/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN và Điều 43 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam.

Chinhphu.vn