In bài viết

Bà Rịa – Vũng Tàu: 96% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử

(Chinhphu.vn) – Tính đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 644 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử, chiếm tỷ lệ 96% số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn.

10/10/2012 16:44

Trong đó, số lượng tờ khai hải quan điện tử đạt 99,44%/tổng số tờ khai hải quan 9 tháng đầu năm 2012; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thực hiện bằng thủ tục hải quan điện tử đạt 97,2%, số thu ngân sách qua thủ tục hải quan điện tử chiếm 94%.

Cùng với việc tham gia thủ tục hải quan điện tử, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã có 70 doanh nghiệp thực hiện chữ ký số với 7.710 tờ khai chữ ký số, đạt 30% tổng số tờ khai đăng ký hải quan 9 tháng đầu năm tại Cục Hải quan tỉnh (20.289 tờ khai).

Thanh Mai