In bài viết

Bà Rịa – Vũng Tàu họp khẩn triển khai giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 16

(Chinhphu.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã họp khẩn và thống nhất tỉnh BR-VT sẽ áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 19/7, thời gian thực hiện 14 ngày.

18/07/2021 10:53

Bí thư Tỉnh ủy BR-VT kiểm tra công tác cách ly.

Chiều tối ngày 17/7, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong Thông báo Kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021.

Thời gian thực hiện: 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/7/2021.

Để triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban đảng của Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch trong tỉnh theo phân công và nhiệm vụ được giao chủ động triển khai và chịu trách nhiệm về lĩnh vực, địa phương, địa bàn mình phụ trách; chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công trong phòng chống dịch.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân là trên hết và trước hết.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh BR-VT, các sở, ngành chức năng và các địa phương triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Để bảo đảm cuộc sống cho nhân dân trong tình hình dịch diễn biến phức tạp và tỉnh thực hiện số 16/CT-TTg, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, cấp uỷ các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Bắt đầu từ ngày 19/7/2021, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến đối tượng thụ hưởng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BT-VT yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng phải chủ động trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo hộ lao động, vật phẩm y tế; chấp hành nghiêm quy trình, quy định, thực hiện các phương án bố trí công việc giãn cách bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm, vừa thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch, tránh lây nhiễm./.