In bài viết

Bà Rịa – Vũng Tàu thí điểm mô hình niêm yết TTHC

(Chinhphu.vn) – Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị hành chính công tuyến tỉnh đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai mô hình thí điểm niêm yết thủ tục hành chính với 54 thủ tục thuộc 11 lĩnh vực theo 2 mô hình.

02/08/2012 17:06

Công dân tìm hiểu về thủ tục hành chính tại vị trí niêm yết. - Ảnh minh họa

Ở mô hình thứ nhất, các thủ tục hành chính sẽ được gắn trên bảng gỗ, kích thước 2 mét, theo mẫu chung. Các thủ tục hành chính được chia thành tập theo từng lĩnh vực, được ghi rõ số thứ tự tương ứng của từng thủ tục hành chính. Việc niêm yết nội dung, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức theo mẫu hướng dẫn ở góc phải của bảng niêm yết.

Mô hình thứ hai thực hiện theo hình thức niêm yết bộ thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực tại bàn cho người dân tra cứu, theo sáng kiến riêng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mô hình trên dự kiến sẽ được nhân rộng tại tất cả các đơn vị hành chính tuyến tỉnh trong tháng 8 và tháng 9 tới.

Thanh Linh