In bài viết

Bắc Giang chủ động nước tưới tiêu, tu bổ đê điều

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, hiện nay, mực nước ở các hồ đập do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý đang ở mức thấp.

03/05/2012 09:38

Ảnh minh họa

Cụ thể là 7 hồ có dung tích đạt từ 70-90% dung tích thiết kế, 16 hồ có dung tích dưới 70% dung tích thiết kế, các hồ nhỏ do địa phương quản lý có dung tích đạt từ 35-45% dung tích thiết kế.

Nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất lúa vụ chiêm xuân từ nay đến hết vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi, UBND các huyện, lãnh đạo địa phương tập trung quản lý tốt nguồn nước hiện có, điều tiết nước khoa học, hợp lý, bảo đảm cung cấp đầy đủ và kịp thời nước tưới tiêu cho đồng ruộng; tu bổ đê điều.

Kết quả đến nay công trình đắp đê đã thực hiện được 34.659/42.451m³, đạt gần 82% kế hoạch.

Hương Giang