In bài viết

Bắc Giang: Xã Quang Châu giải quyết hỗ trợ tiền ăn cho F1 trong tháng 11

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Trung Kiên (Bắc Giang) thuộc diện F1 và đã đóng đủ các chi phí trong thời gian cách ly tập trung. Kết thúc thời gian cách ly ông làm hồ sơ đề nghị hưởng sách hỗ trợ cho người thuộc diện F0, F1. Nhưng đến nay ông chưa nhận được khoản trợ cấp này. Ông Kiên đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết.

28/11/2021 17:27

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã liên hệ với UBND xã Quang Châu và được biết nguyên nhân hồ sơ của ông chậm được giải quyết là do quyết định cách ly ở xã Quang Châu (Việt Yên), giấy xác nhận hoàn thành cách ly lại do khu cách ly thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang cấp.

Thực tế tại thời điểm tháng 6/2021 số lượng F1 cách ly tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên chuyển khu cách ly có rất nhiều đối tượng, vì vậy việc xác nhận và tìm các quyết định chuyển khu cách ly đang được UBND xã Quang Châu xử lý.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Quang Châu tập trung rà soát và giải quyết trường hợp của ông và các trường hợp tương tự ngay trong tháng 11/2021.

Nếu cần hỗ trợ ông có thể liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang (điện thoại 0204 3529 266) hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên.

Chinhphu.vn