In bài viết

Bắc Kạn kiện toàn giữ chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ngày 24/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn đã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

25/06/2016 19:31

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 100% phiếu bầu.

Bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Hoàng Thu Trang, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX với tỉ lệ 100% phiếu bầu.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn cũng đã bầu ra các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Kạn và thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết cơ cấu thành phần, số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh với 5 thành viên gồm 1 Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 2 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 2 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Cũng tại kỳ họp, ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu tán thành. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Ông Nông Văn Chí, Phạm Duy Hưng và bà Đỗ Thị Minh Hoa.

T. Minh