In bài viết

Bạc Liêu đã giải quyết thủ tục cho đoàn công tác dự án điện gió

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Lê Thị Thanh Nga, ngày 17/8/2021 có 15 công nhân của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 di chuyển từ tỉnh Trà Vinh đến tỉnh Bạc Liêu để làm việc.

25/08/2021 15:02

Sự di chuyển đã có chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Đoàn 15 công nhân cũng chấp hành đúng mọi quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn đính kèm văn bản của tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, khi đến chốt để vào địa bàn Bạc Liêu, đoàn bị lực lượng chức năng chặn lại mà không đưa ra được bất cứ văn bản nào. Đoàn công nhân muốn quay về Trà Vinh cũng không được vì đã đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Các công nhân đã liên hệ với tất cả các bên liên quan nhưng đều không nhận được giải quyết. Thời điểm bà Nga gửi phản ánh đến Cổng TTĐT Chính phủ (21/8/2021) các công nhân vẫn chưa được vào tỉnh. Bà Nga đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết để các công nhân được vào nơi làm việc.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Bạc Liêu có thông tin phản hồi như sau:

UBND tỉnh Bạc Liêu nhận được Bản đăng ký số 444/HCBL-VP ghi ngày 20/8/2021 của Công ty CP Năng lượng Hacom Bạc Liêu (Nhà đầu tư) về việc cho đối tác vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu để thực hiện nhiệm vụ tại Dự án Điện gió Hòa Bình 5.

Ngày 21/8/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu có Văn bản số 3542/UBND-TH truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Nhận thấy việc Nhà đầu tư đăng ký cho đoàn công tác của Xí nghiệp Xây lắp số 5 thuộc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thực hiện các nhiệm vụ tại Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu là cấp thiết, nhằm phục vụ cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ.

Do đó, về nguyên tắc, chấp thuận cho đoàn công tác nêu trên đến làm việc tại Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu theo đề nghị của Nhà đầu tư.

Giao UBND huyện Hòa Bình hướng dẫn tạo điều kiện cho đoàn công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 tại Công văn số 3038/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 và Công văn số 3367/UBND-KGVX ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đề nghị đoàn công tác và nhà đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan thực hiện đúng nội dung nêu trên.

Chinhphu.vn