In bài viết

Bắc Ninh: Bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ mới

(Chinhphu.vn) - Ngày 28/6, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

29/06/2016 09:15

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng bà Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh
Kỳ họp HĐND tỉnh đã thông qua các báo cáo: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tiến hành các thủ tục theo luật định để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, bà Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các ông: Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Hạnh Chung được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi bầu các chức danh HĐND, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Phong cũng tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh đã bầu 19 ủy viên UBND tỉnh; bầu 24 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Kỳ họp cũng thông báo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Ủy viên các Ban HĐND tỉnh và thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Thanh Phương