In bài viết

Bắc Ninh: Hơn 2.000 lượt người được trợ giúp pháp lý miễn phí

(Chinhphu.vn) – 6 tháng đầu năm 2012, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 34 điểm tại các thôn, xóm, xã, phường của 6/8 huyện, thị, thành phố.

25/06/2012 16:13

Qua đó, hơn 2.000 lượt người dân đã được trợ giúp pháp luật miễn phí với các nội dung tuyên truyền pháp luật như: Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình...

Bên cạnh việc kết hợp với trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm đã phát gần 6.000 tờ gấp pháp luật cho cán bộ và nhân dân cơ sở.

Ngoài ra, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Ninh đã trợ giúp, tư vấn pháp luật trực tiếp tại trụ sở cho 61 lượt người với 40 vụ việc; giải thích qua điện thoại hàng trăm trường hợp.

Thanh Châu