In bài viết

Bắc Ninh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao

(Chinhphu.vn) - Tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh có trên 1.400 dự án đăng ký đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng số vốn 180.000 tỷ đồng, có 1.607 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt 19,77 tỷ USD.

17/12/2020 14:00
Năm 2020, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2020, tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 58 dự án với tổng số vốn trên 7.300 tỷ đồng (giảm 13 dự án, nhưng tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với năm 2019), cấp điều chỉnh cho 114 dự án, trong đó có 32 dự án điều chỉnh tăng vốn lên hơn 2.300 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 1.400 dự án đăng ký đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng số vốn 180.000 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 10 vừa qua, thu hút đầu tư nước ngoài tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 858,5 triệu USD, cấp mới 132 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 360 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 92 dự án với tổng vốn tăng 433 triệu USD. Toàn tỉnh có 1.607 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt 19,77 tỷ USD.

Trong năm nay Bắc Ninh cũng thành lập mới 2.176 doanh nghiệp, 700 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký 21.600 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tỉnh có 18.690 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 278.860 tỷ đồng.

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân cho TTXVN biết, để đạt được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm 2020, tỉnh đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, trong đó chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững các khu, cụm công nghiệp. Tỉnh cũng tận dụng những cơ hội vàng đón làn sóng đầu tư mới chất lượng, tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để đẩy mạnh giải ngân các dự án đã đăng ký...

Song song với đó, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh giao thương, mở rộng thị trường; cải cách các thủ tục hành chính, có nhiều chính sách ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp vào làm việc.

Năm 2021, Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao; tạo các điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Tỉnh sẽ tích cực triển khai đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài, hình thành chuỗi cung ứng; hình thành trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp; hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách ưu đãi, tham gia các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị.

Ngoài ra, Bắc Ninh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng nắm bắt và giải quyết dứt điểm kiến nghị, khó khăn, vướng mắc và xử lý những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp và người dân.

Bắc Ninh cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; có giải pháp, chính sách phù hợp để tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.