In bài viết

Bắc Ninh tập trung chăm sóc tốt lúa xuân

(Chinhphu.vn) - Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu gieo cấy 36.000 ha lúa xuân và đang tập trung chăm sóc, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời ngay từ đầu vụ.

12/03/2013 13:25

Để lúa xuân sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương, hợp tác xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy nông bơm trữ nước vào các kênh chìm, ao, hồ để bảo đảm nguồn nước tưới dưỡng cho lúa sau cấy, nhất là giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đòng, trỗ bông.

Do diện tích đất được cày ải ít sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh trưởng, phát triển của lúa nên tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, phân loại trà, giống lúa để có biện pháp chăm sóc phù hợp, trong đó lưu ý tiến hành bón thúc sớm, tập trung, tăng lượng phân bón, vôi cho từng giống, chân đất; tăng cường làm cỏ sục bùn để hạn chế các bệnh nghẹt rễ sinh lý.

Đối với diện tích lúa mới cấy, giữ nước trong ruộng từ 2-3 cm, bón thúc sớm, đầy đủ, cân đối NPK để lúa đẻ nhánh sớm, tập trung nhằm tăng số dảnh hữu hiệu góp phần tăng năng suất lúa.

Với diện tích lúa gieo thẳng, điều chỉnh mức nước trong ruộng hợp lý, không để bị khô mặt ruộng hoặc ngập sâu ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa non, khi cây lúa 4-5 lá tiến hành tỉa dặm để bảo đảm mật độ, bón thúc kịp thời để lúa sinh trưởng tốt.

Ngoài ra, nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đánh giá mức độ phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh, trong đó đặc biệt lưu ý: Bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, sâu đục thân 2 chấm và rầy các loại… để có biện pháp phòng, trừ kịp thời.

Nguyễn Hằng